საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ!

საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ! იტალიის სასაზღვრო პოლიციის გადაწყვეტილებით, მოქალქეებმა, რომლებიც ტოვებენ იტალიის ტერიტორიას, ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დატოვებისას, უნდა წარმოადგინონ ავტო დეკლარაცია. ავტოდეკლარაციები (იტალიურ და ინგლისურ ენებზე) შეგიძლიათ იხილოთ დანართში. სასურველია, მგზავრებმა აღნიშნული მოდულები წინასწარ შეავსონ, აეროპორტებში დამატებითი დროის ხარჯვის ავიდან საცილებლად.

გაცნობებთ, რომ თუ წინასწარ ვერ მოახერხებთ აღნიშნული მოდულების ამობეჭდვას და შევსებას, ისინი გამგზავრების წინ, შესავსებად გადმოგეცემათ შესაბამისი ავიაკომპანიების სარეგისტრაციო მაგიდებთან.


მოდული იტალიურ ენაზე

მოდული ინგლისურ ენაზე