ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

 

გაცნობებთ, რომ 17 და 18 მაისს იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს საკონსულო თანამდებობის პირი - სოფიკო ქოჩქიანი განახორციელებს ქ. ბარიში მივლინებას საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ადგილზე გაწევის მიზნით.  მოქალაქეთა მიღება იწარმოებს ოთხშაბათს, 17 მაისს და ხუთშაბათს, 18 მაისს, 09:00-14:00 და 15:00-19:00 სთ-ებში, კულტურული ასოციაცია „ფესვების“ დარბაზში, შემდეგ მისამართზე:  17 მაისი -Via de Rossi 175, BARI,   18 მაისი - Via Domenico Nicolai 30, BARI

გაცნობებთ, რომ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ შემდეგი მომსახურებების გაწევა:

1.          განაცხადის ჩაბარება პასპორტზე სრულწლოვანი და მხოლოდ იმ არასრულწლოვანი პირებისათვის, რომლებზეც ერთხელ მაინც გაცემული იყო პასპორტი.

სრულწლოვანმა პირმა უნდა წარმოადგინოს პასპორტის, პირადობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 1 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე).

არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ არასრულწლოვანისა და მშობლების პასპორტების ორიგინალები ასლებთან ერთად, არასრულწლოვანის ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე), დაბადების მოწმობა და მისი ასლი.

თუ ბავშვი დაბადებულია იტალიაში უნდა წარმოადგინოთ საერთაშორისო ტიპის დაბადების მოწმობა(estratto dell’ atto di nascita internazionale/plurilingue), რომელიც გაიცემა ადგილობრივ მერიაში (comune). ხსენებული დოკუმენტი უნდა იყოს  დამოწმებული აპოსტილით(apostille) პრეფექტურის მიერ.

სხვა სახელმწიფოში გაცემული დაბადების მოწმობა უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილის შტამპით  და თარგმნილი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. თუ თარგმანი შესრულებულია საქართველოში რეგისტრირებული ნოტარიუსის მიერ, დამატებითი დამოწმება არ ესაჭიროება. თუ თარგმანი შესრულებულია უცხო სახელმწიფოს ორგანოების მიერ აუცილებელია თარგმანის ლეგალიზაცია ან აპოსტილით დამოწმება.

დაბადების მოწმობის ორიგინალი პასპორტის დამზადებამდე დარჩება საკონსულო სამსახურში.

16 წლამდე არასრულწლოვან პირზე პასპორტი გაიცემა ორივე მშობლის თანხმობით, შესაბამისად უნდა გამოცხადდეს ორივე მშობელი, ან ერთ-ერთმა წარმოადგინოს მეორე მშობლის სანოტარო წესით დამოწმებული თანხმობა. 

9 წლის ასაკიდან სავალდებულოა ბავშვის პირადი გამოცხადება.

 

2.          განაცხადის ჩაბარება პირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად

უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის, პირადობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 1 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე).

 

3.          განაცხადის ჩაბარება საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის მისაღებად.

სრულწლოვანმა პირმა უნდა წარმოადგინოს პასპორტის, პირადობის მოწმობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი.

არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში საკმარისია გამოცხადდეს ერთ-ერთი მშობელი, წარმოადგინოს მისი და არასრულწლოვანის პასპორტი (არსებობის შემთხვევაში) ასლებთან ერთად; არასრულწლოვანის ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი, დაბადების მოწმობა და მისი ასლი. თუ ბავშვი დაბადებულია იტალიაში უნდა წარმოადგინოთ საერთაშორისო ტიპის დაბადების მოწმობა(estratto dell’ atto di nascita internazionale/plurilingue), რომელიც გაიცემა ადგილობრივ მერიაში (comune). ხსენებული დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით(apostille) პრეფექტურის მიერ.

 

4.               განაცხადის ჩაბარება თარგმანის გასახორციელებლად. (ქართულიდან იტალიურზე და პირიქით)

შეიძლება ითარგმნოს  მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები: ცნობა, სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობა, დიპლომი, ნიშნების ფურცელი, ატესტატი, სერთიფიკატი, პიროვნების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, მართვის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქეობისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე გადაწყვეტილება/დასკვნა.

უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის/პირადობის ასლი და სათარგმნი დოკუმენტის დედანი/ასლი.

 

5.               განაცხადი ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არ არსებობის შესახებ ცნობის მისაღებად.

·         საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პასპორტი ან პირადობის მოწმობა) ასლი;

·          დაბადების მოწმობის ასლი;

·         გვარის შეცვლის შემთხვევაში გვარის შეცვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. გვარის შეცვლის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, სხვ.). თუ აღნიშნული დოკუმენტი გაცემულია იტალიის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოს მიერ, აუცილებელია წარმოადგინოთ აპოსტილით დამოწმებული.

·         წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (განქორწინების მოწმობა ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა).

·         შვილის (შვილების) დაბადების მოწმობა ან მამობის დადგენის მოწმობა თუ განმცხადებელს ჰყავს შვილი (შვილები) არარეგისტრირებული ქორწინებიდან;

 

6.      განაცხადი კანონით დაშვებული ნებისმიერი სხვა სახის ცნობის მისაღებად.

      უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის/პირადობის ასლი და ყველა დოკუმენტის ასლი რაც აუცილებელია თქვენთვის სასურველი ცნობის გასაცემად. მაგ. ოჯახის შემადგენლობის ცნობისათვის - ოჯახის წევრების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და მათთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები)

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკაშირდეთ საკონსულო სამსახურს სამუშაო დღეებში 15:00-17:00სთ.

 
 

ელჩის მისასალმებელი სიტყვა

ელჩის ბიოგრაფია

 

კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ