საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში

მდებარეობა : ქ. რომი, იტალია
მისამართი : Corso Vittorio Emanuele II, 21. Scala A, Int.4,. 00186 Roma, Italia
კოდი : + 39
ტელეფონი : 0645540280, 0645540281, 0645540282, 0645540283

E-Mail : rome.emb@mfa.gov.ge
სამუშაო საათები: 9.30-18.00


საქართველოს საკონსულო განყოფილება იტალიის რესპუბლიკაში

მისამართი: Corso Vittorio Emanuele II, 21 Roma - 00186

ელ-ფოსტის მისამართი: cons.rome@mfa.gov.ge

ტელ: 06 69941972, 0645540280

საკონსულო სამსახურში მიღება წარმოებს მხოლოდ წინასწარ ჩაწერით.
ჩაწერა ხდება შემდეგი ვებ-გვერდის მეშვეობით https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/visit სადაც, საშუალება გაქვთ ატვირთოთ წარსადგენი დოკუმენტები.

ვებ-გვერდით ჩაწერის საშუალების არ არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით საკონსულო სამსახურს 15:00-17:00 სთ. შემდეგ სატელეფონო ნომერზე: 06 69941972

მოქალაქეთათვის სატელეფონო კონსულტაცია წარმოებს:

ყოველ დღე 15:00 - 17:00 სთ. შემდეგ სატელეფონო ნომერზე 06 69941972

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია წარმოებს პარასკევს 10:00 - 13: 00 სთ.

გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში, სამუშაო დღეების განმავლობაში 17:00 საათის შემდეგ და დასვენების დღეებში, სატელეფონო კონსულტაცია შესაძლებელია შემდეგ ნომერზე: +39 333 8879123