საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საკონსულო განყოფილება იტალიის რესპუბლიკაში

მისამართი: Corso Vittorio Emanuele II, 21 Roma - 00186

ელ-ფოსტის მისამართი: cons.rome@mfa.gov.ge

ტელ: 06 69941972, 0645540280

საკონსულო სამსახურში მიღება წარმოებს მხოლოდ წინასწარ ჩაწერით. 
ჩაწერა ხდება შემდეგი ვებ-გვერდის მეშვეობით https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/visit სადაც, საშუალება გაქვთ ატვირთოთ წარსადგენი დოკუმენტები.

იხილეთ ონლაინ ჩაწერის ინსტრუქცია


მოქალაქეთათვის სატელეფონო კონსულტაცია წარმოებს:

ყოველ სამუშაო დღეს 15:00 - 17:00 სთ. შემდეგ სატელეფონო ნომერზე 06 69941972

გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში სატელეფონო კონსულტაცია შესაძლებელია შემდეგ ნომერზე: +39 333 8879123