საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

📢 არჩევნები 2020

👉 https://mfa.gov.ge/elections.aspx
📢 არჩევნები 2020 - გვერდი მიზნად ისახავს, 2020 წლის 31 ოქტომბერს დანიშნულ საერთო საპარლამენტო არჩევნებსა და მასში შეუფერხებლად მონაწილეობის პროცედურასთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებას.